E-zine evolusjon eller revolusjon?

E-zine og e-magasiners inntog

E-zine-revolusjonen er over oss enten vi vil det eller ikke. Det var faktisk ikke revolusjon jeg skulle skrive om, men evolusjon. Jeg mener det er viktig å reflektere litt rundt dette. En evolusjon vil innebære en gradvis og naturlig utvikling; spesielt brukt innen biologien om arter. Vil papiravisen som art dø ut på lik linje med at en biologisk art dør ut og en annen oppstår? Vil dagen komme da papiravisene og papirmagasinene forsvinner over natten? Tenk et scenario man må bruke mange døgn på å lete opp ett eneste eksemplar av for å finne et papirmagasin? Kan man kalle dette for en kupping av markedet? En revolusjon der noe eksisterende erstattes av noe nytt. Billedlig talt: papirreolene veltes og erstattes av skjermer. Kommer vi til å få kiosker der man kan leie en stol og sitte og lese nyheter? Skal all nyhetslesning skje i hjemmet via egne midler om vi får lest e-magasiner avhenger av at vi har nok strøm på mobilen, eboken, datamaskinen osv? Man kan spørre seg om noen kommer til å savne lyden av knitring når man snur et blad fra en side til den neste. Det ryker av kaffekoppen og man dukker inn i papiravisen på samme måte som man dukker inn i en bok.

Er e-zine og e-magasiner for alle?

Hvis man spør en person godt oppe i pensjonsalder om de føler seg ivaretatt i e-zine evolusjonen, mon tro hva de svarer. For det første må personen ha en viss kognitiv evne. Jeg tenker spesielt på evnen til å lære noe nytt, men jeg tenker også på hukommelse. For å kunne nærme seg et e-magasin, bør personen som logger på datamaskinen/mobilen kunne huske et passord eller en kode. Videre bør personen ha evne til å oppfatte det man leser og å vite hvordan man kommer seg til neste side. Hva gjelder papiraviser og demente; f.eks så kan mange demente sitte og bla i aviser og oppleve en slags stimulans, selv om de ikke oppfatter innholdet. De har glede av sansene, nettopp å ta på noe og føle noe som de kjenner fra før. Men selv om den eldre ikke er dement, så kan innlæring være krevende; eller at mange ikke ønsker å forholde seg til en skjerm. Årsferske tall fra statistisk sentralbyrå viser at minst 200 000 ikke bruker internett i det hele tatt og at minst hver femte nordmann i alderen mellom 67 og 79 år ikke er på nettet.

Diskriminering innen e-magasiner?

Det finnes også andre grupperinger i Norge som av helsemessige grunner ikke kan bruke internett.

Men de blir ikke nevnt i artikkelen. Personlig tenker jeg på blinde i tillegg, som en subgruppe som leser med fingrene om de blir fratatt muligheten til å lese og blir tvunget til å lytte til samtlige nyheter. Jeg nevnte ordet revolusjon for å påpeke at en utradering av papiraviser for enkelte vil komme som en revolusjon, for den minoriteten som av helsemessige grunner trenger en fysisk avis for å kunne få med seg nyheter. Når dagen kommer og disse må forholde seg til e-zines og e-magasiner, men ikke kommer i kontakt med dem, vil dette være et resultat av en evolusjon? Livet i eller utenfor en skjerm-definerer oss. I fremtidsperspektiv er dette en evolusjon, altså at noe eksisterende erstattes av noe nytt? Eller blir dette bare et bluss borte om få år, men som akkurat nå inneholder innovasjon, nytenkning og business?