Flere dropper papirutgavene

Vi lever i en tid hvor det støtt brukes ord som optimalisering, effektivisering, fremtidsrettet og kutt i unødvendige utgifter. I tillegg blir man fort lynsjet om man ikke tar hensyn til miljøet. Det er ingen tvil om at den digitale hverdagen er kommet for å bli, og siden det åpenbart finnes utallige fordeler med dette, betyr det også at stadig flere redaksjoner velger å kutte ut fysiske magasiner. Å fortsette å trykke opp fysiske magasiner når de digitale selger bedre, blir fort unødvendig.

Med andre ord er det økonomiske incentiv som fører til at så mange velger å gå med strømmen og bli utelukkende digitale istedet. Folk spiller poker på nett av samme grunn, fordi de slipper utgiftene det medfører å dra til et landbasert casino, særlig med tanke på at disse ikke er å oppdrive i Norge. På samme måte har Internett gitt oss muligheten til å abonnere på e-magasiner vi ikke ville hatt tilgang til fysisk, eller som ville brukt lang tid på å havne i postkassen vår.

Nostalgien ved papiraviser

Før fyrte vi i peisen med de ferdigleste avisene, og de mest standhaftige av oss gjør det fortsatt. Det var, og er fremdeles til en viss grad, vanlig å stappe de brukte avisene ned i tomme melkekartonger for å spare plass, selv om det ikke lenger anbefales. Å løse kryssord blir heller ikke det samme når vi en dag ikke har fysiske aviser å forholde oss til.

Det er dog ingen umiddelbar grunn til å deppe, ettersom de største avisene antakeligvis kommer til å holde på en stund til. En plutselig overgang til det digitale ville neppe falt i god jord hos de som foretrekker fysiske aviser. Vi bør dog forberede oss på at papiraviser- og magasiner gradvis vil forsvinne, og være glade på vegne av at våre kjære dagsaviser sannsynligvis vil oppleve høyere omsetninger.